Privacy Policy

Om te voldoen aan Algemene Verorderning Persoonsgegeven (AVG) heeft Datastudent een privacy policy waarin uiteengezet wordt welke informatie opgeslagen wordt, met welk doel, hoe deze gegevens beschermd worden, en voor hoe lang deze bewaard worden. Mocht u vragen houden over het verwerken van uw persoonsgegeven, neem dan contact op met info@datastudent.nl

Persoonsgegevens

Om onze diensten te kunnen aanbieden verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

  1. 1)  Gegevens die u aan ons verstrekt in het kader van een sollicitatie; contactgegevens, naam, woonplaats, opleiding, telefoonnummer, en overige gegevens die voortvloeien uit uw sollicitatie.

  2. 2)  Gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt.

  3. 3)  Gegevens die u aan ons verstrekt wanneer de website bezocht wordt.

Doel

De persoonsgegevens worden met het volgende doel verzamelend:

  1. 1)  De gegevens in het kader van de sollicitatie worden gebruikt om uw sollicitatie te behandelen, en onze diensten aan te kunnen bieden aan derden.

  2. 2)  De websitegegevens worden gebruikt om onze website te verbeteren, en voor analytische doeleinden, zoals het opstellen van statistieken.

  3. 3)  Om aan onze wettelijke verplichting te voldoen.

Verstrekking aan derden

De door ons verzamelde gegevens kunnen op basis van onze doelen gedeeld worden met derden, waaronder:

  1. 1)  Opdrachtgevers die een Datastudent in dienst willen nemen, en informatie willen over opleidingsniveau van de Datastudenten.

  2. 2)  Toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichting te voldoen.

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens zullen worden bewaard zolang het doel waarvoor ze zijn verstrekt nog geldig is.

Beveiliging

Persoonsgegevens worden met zowel technische als organisatorische maatregelen beschermd in zoverre dat dit in redelijkheid van ons verwacht kan worden. Hierbij wordt in ogenschouw genomen de zwaarte van het te beschermen belang, de stand van de techniek en kosten van relevante beveiligingsmaatregelen.

Uw Rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, of verwijdering van persoonsgegevens die wij van u hebben in zoverre dat dit niet conflicteert met een wettelijke verplichting tot opslag. Mocht u de door ons verzamelde persoonsgegevens aan derden willen laten overdragen dan kunt u hiervoor contact opnemen via info@datastudent.nl.

Incidenten met Persoonsgegevens

In het geval van een data lek met betrekking tot uw persoonsgegevens dan stellen wij u daarvan op de hoogte.

Cookies

Wij maken gebruik van analytische cookies op onze website. U kunt het gebruik van deze cookies blokkeren door uw instellingen in uw webbrowser aan te passen. De gegevens die Google Analytics over u verzameld worden niet gedeeld met Google, en uw IP-adres wordt tevens geanonimiseerd om uw privacy voldoende te borgen. Wij maken geen gebruik van overige soorten cookies die geplaatst worden om uw surfgedrag te volgen, of voor andere marketing doeleinden dienen.

Contact

Mocht u nog vragen hebben en/of klachten neem dan zo spoedig mogelijk contact op met ons op het e-adres: info@datastudent.nl

Contact

Heb je vragen over Datastudent, wil je als Datastudent aan de slag of wil je Datastudenten inschakelen? Neem contact met ons op.

Bel Datastudent

Schrijf Datastudent